Site Kuralları

 

 

 MİMOZAPARK GÜVENLİK TALİMATI

 

AMAÇ:

Mimozapark Sitesi Sakinlerinin Ortak Menfaatlerinin Gözetilmesi Suretiyle Huzurlu ve Güvenli bir biçimde yaşamasını Sağlamak. Bununla birlikte Güvenlik Firmasının ve Çalışanlarının görev ve Sorumluluklarını net bir biçimde belirlemek suretiyle giriş güvenliği ile ilgili kuralların yazılı bir talimat haline getirilip çalışanlara ve sorumlu güvenlik firmasına imza karşılığı tebliğ etmektir.

 

KAPSAM:

Mimozapark Sitesinde İkamet eden, Kat Maliki, Kiracı ve sair sebepler ile Mimozapark sitesini kullananlar, ziyaretçiler, Satıcılar, İş yapmak amacıyla site sınırlarına giren taşeron veya diğer tüm vasıflarla çalışanları kapsamaktadır.

 

SORUMLULUKLAR:

İş bu talimat uyarınca, Yönetim Kurulunun Sorumluluğu;

 Talimatın gerektirdiklerinin uygulamada olmasını sağlamaktan, uygulama dışına çıkılan hususların düzeltilmesi için gerekli önlemleri almaktan, kötü niyetli ve bilinçli bir biçimde kurallara uymaktan kaçınanlar hakkında gerekli cazai uygulamaları gerçekleştirmekten ve gerektiğinde talimatın, ortaya çıkacak yeni ihtiyaçlara göre güncellenip temsilciler kuruluna sunulmasını sağlamaktan ibarettir.

Güvenlik Firmasının Sorumlulukları;

a.        Çalışanlarına “TAL_MiMOZA_01” Güvenlik Talimatı ve İş Sözleşmesi uyarınca Eğitim vermek ve İmza karşılığı bu talimatı tebliğ etmek zorundadır. Güvenlik firması ve çalışanları, bu talimattan haberdar olmadıklarını iddia edemezler ve definde bulunamazlar.

 

b.      İhtiyaç halinde personel değişimi yapılması durumunda yeni işe başlayan personelini, aynı eğitim ve tebliğ işlemine tabi tutmak zorundadır.

 

c.       Çalışanlarının görevlerini, sözleşme ve “TAL_MiMOZA_01” Güvenlik talimatı uyarınca yaptıklarını denetlemek ve Yönetim Kurulu tarafından kendilerine aksettirilen konuların sözleşme ve talimat uyarınca düzeltilmesini sağlamak durumundadırlar.

 

YÖNTEM:

A.      YAYA GİRİŞLERİ

 

1)      Site Yönetimi Tarafından, Güvenlikte kullanılan bilgisayara, Sitede ikamet eden kişiler (eş ve çocukları ile birlikte) yüklenecektir.

 

2)      Güvenlik görevlisi, yaya girişi yapan herkese, (tanıyana kadar, kat sakinleri de dâhil olmak üzere) İsimlerini sorarak sitede oturup oturmadıklarını tespit edecektir.

 

3)      Sitede Oturmayan ve Ziyaretçi Amaçlı gelen kişiler için, (güvenlik penceresi kapatılarak telefon konuşması duyulmayacak bir biçimde) ilgili kat sakini ile görüşerek onayı aldıktan sonra ziyaretçiyi siteye kabul edecektir. Bu arada “Ziyaretçi Kayıt Defteri”ne Gelen Ziyaretçinin Adı, Soyadı ve Hangi Kat Sakinini Ziyarete geldiği, giriş saati ve daha sonra çıkış saatleri yazılacaktır. Ziyaretçi Defteri doldurulurken Ziyaretçi güvenlik noktasında bekletilmeyecektir. Tanışma faslında alınan notlar üzerinden kayıt gerçekleştirilecektir. Siteye gelen kişilerin Havuz ve Spor Salonunu kullanmak amaçlı geldiğinin anlaşılır bir durumda olması halinde, Güvenlik Görevlisinin Yönetime Bilgi vermesi gerekmektedir.

 

4)      Ticari Amaçla (Su satışı, Market vb. Siparişleri getiren Kuryeler, Gayrimenkul Danışmanları, İnşai tamir ve tadilat işleri vb) siteye giriş yapmak isteyen kişiler için de 3. Madde aynen uygulancaktır. Ticari Amaçlı gelen kişiler eğer kat sakinlerini ilgilendirmiyor ise, (tadilat ve inşai faaliyetler vb.) site görevlileri bilgilendirilecek ve site görevlilerinin sorumluluğunda ziyaretçiler kabul edilecektir.

 

5)      Sitemize Hiçbir suretle, motorlu (elektrikli bisiklet dâhil) araç girişi yapılmayacaktır. (Acil durumlarda İtfaiye, Ambulans araçları hariçtir.) Belirli Aralıklarla siteye toplantı amaçlı sandalye masa, ses sistemi, havuz kimyasalları getirilmekte olup bu araçlar da bu kapsamda site girişine alınmayacaktır.

 

6)      Yukarıda Belirtilen Kurallara Uyulmaması ve itiraz edilmesi Halinde Güvenlik Görevlisi, Yetkileri Kapsamında gerekli müdahalede bulunur. Olağan dışı durum Buna rağmen devam ediyorsa veya Güvenlik Görevlisinin etkinliği yetersiz kalıyorsa derhal Kolluk Kuvvetlerini, Site Görevlilerini ve Yönetimi bilgilendirir.

 

7)      Tali Giriş Kapıları, Güvenlik Görevlisinin Kontrolüne (Diyafon benzeri sistem ile) geçene kadar butonu olan site sakinleri tarafından giriş çıkış yapılır. Tali giriş çıkış kapılarının her ne suret ile olursa olsun açık bırakılması, önüne eşya vb. bırakılması yasaktır. Tali giriş kapılarının Kameradan açık olduğu görülürse Güvenlik Görevliler tarafından Site Görevlilerine Bilgi verilerek kapatılması sağlanacaktır. Aynı Durum Gece Yaşanırsa Güvenlik Görevlisi tarafından, Giriş güvenlik noktası emniyete alındıktan sonra terk edilip tali kapılar kapatılacaktır. Güvenlik Görevlisi tarafından bu durum tutanak altına alınacak ve tespit edilebiliyor ise kameradan, kapıyı açık bırakan kişinin adı da tutanağa yazılacaktır.  

 

Tali Kapılar Ticari amaçlı giriş çıkış yapan kişilere kullandırılacak ise, Güvenlik görevlisi tarafından yukarıdaki hususlarda ilgili kişiler bilgilendirilir. Buton kimlik karşılığında kapıyı kullanacak kişilere verilir. (Ziyaretçi Kayıdı Kapsamındadır)

 

8)      Kötü Niyetli (her türlü hırsızlık, yangın, sabotaj, suiistimal vb. eylemlere karşı caydırıcılık ve koruma sağlanması, site sakinleri ile misafirlerinin can ve mal güvenliğine üçüncü şahısların zarar vermesi) eylemleri karşılığında güvenlik görevlisinin gerekli caydırıcı eylemi ile aynı anda gerekli yerlere, (Sırasıyla, Kolluk kuvvetleri, Site Görevlileri, varsa zarar görme riski olan kişilere ve Yönetime bilgi verilecektir.

 

9)      Her vardiya bitiminde devir teslimin “Görev Yeri Defterine” o vardiyada yaşanan bir olay var ise belirtilmesi, yok ise “… Vardiyasında Her Hangi Bir Olumsuzluk yaşanmamıştır” şeklinde yazılması gerekmektedir.

 

10)   Yaşanan her türlü olay, Güvenlik Görevlilerince Tutanak ile kayıt altına alınacaktır. Güvenlik Görevlisi çalışanlarına, örnek tutanak, Ziyaretçi kayıt defteri, görev yeri defteri ve gelen evrak kayıt defterleri, Güvenlik firması tarafından temin edilecektir.

 

11)   Siteye giriş yapma girişiminde bulunmasa dahi, site çevresinde şüpheli görünüm ve hareketlerde bulunan kişi veya kişiler hakkında kolluk kuvvetlerine ihbarda bulunulacaktır.

 

12)   Gece vardiyasında Güvenlik görevlisinin devriyede veya lavaboda olduğu durumlarda, site sakinlerinden siteye giriş yapmak durumunda olanlar, giriş noktasına yapılacak yaya kapısının şifresi, butonu veya parmak izi tanımlı olması halinde beklemeden giriş çıkışlarını yapabileceklerdir. Tanımlı olmayan kişi veya kişilerin olması halinde güvenlik görevlisinin, görev yerine gelmesini bekleyeceklerdir.

 

 

B.      EŞYA GİRİŞ- ÇIKIŞLARİ / POSTACI - KARGOCU / SATICI HAREKETLERİ

 

1)      Site Yönetimi tarafından Güvenlik Görevlilerine (güvenlik noktasındaki bilgisayara), Sitede İkamet eden kişilerin listesi verildikten sonra;

 

a.       Siteye Taşınan veya Siteden Taşınacak olan haneler, Bir gün önceden Yönetime Bilgi vereceklerdir.

 

b.      Yönetimden Alacağı “Borcu Yoktur” ve/ veya “Bilgileri İşlenmiştir yazılı evrak ile Güvenliğe müracaat ederek taşınma işlemini gerçekleştirebilirler. Aksi Takdirde, bu işlem yapılana kadar taşınma işlemi beklemede kalacaktır.

 

c.       Güvenlik Görevlisi, Yönetimden Gelen Evrak ile kendisine Başvuran Kişi veya Taşınma İşlemi ile ilgili olarak Yönetimden Telefon ile teyit aldıktan Sonra, taşınma noktasında yapılacak tel çitlerinin sökülmesi için, site görevlilerine bilgi verir. Taşınma işleminin bitmesini takip ettikten sonra tekrar site görevlilerine bilgi vererek, tel çitlerin montajının yapılmasını sağlar. Tel çitlere Site Görevlilerinden başka kimse (Sökme – Takma amaçlı) müdahalede bulamaz.

 

2)      Taşınma faaliyetleri, Güvenliğin görev yeri defterine ilgili gün içerisinde yazılır. Görev yeri defterinin aylık olması ve Ay sonlarında görev yeri defterine yazılması istenilen aşağıdaki hususların aylık rapor ile Yönetime verilmesi istenilmektedir;

 

Aylık Güvenlik Raporu ( Siteye Taşınan, Siteden Taşınan, Kısmi eşya girişi, Kısmi eşya çıkışı, gürültü şikâyetleri, görüntü şikâyetleri, balkon ve dışına eşya asma, halı kilim vb. silkeleme, mobilya beyaz eşya ve su araçları hareketleri, bulunan para ve eşyalar, teslim edilen para ve eşyalar, hırsızlık olayları veya girişimleri, hatalı park etme diğer ( yangın, ilk yardım, site bünyesindeki kaçak ve arızalar) vb.) 

 

Site içerisini ilgilendiren şikâyetlerin tamamı kat sakinleri tarafından güvenliğe bildirilmek sureti ile kayıt altına alınacaktır. Güvenlik Görevlisi, gelen iç şikayetlere müdahalede bulunmayacaktır. Şikâyet sahibi, Güvenliğe oturduğu dairenin ve kendisinin adını verdikten sonra, şikayetini bildirecektir. Güvenlik görevlisi bu bilgileri kayıt altına alacak ve yönetime her sabah görev yeri defteri ile ilgili rapor verecektir. Şikâyet sahibi kat sakini bilgileri Yönetim Tarafından kimse ile paylaşılmayacak, problemin giderilmesi amacıyla kayıt altında tutulacak ve gerekli işlemlerin yapılmasını sağlayacaktır.

 

3)      Sitemize Posta ve Kargo Firmaları geldiğinde, güvenlik görevlisi tarafından, posta veya kargo sahibi kişi, dâhili hattından arayarak gerekli yönlendirmeyi yapacaktır. Kat Sakininin evde olmaması durumunda alıcının kapısına Haber kâğıdı bırakması için Posta veya kargo görevlisini içeri alacak, posta veya kargoyu veya haber kâğıdını hiçbir surette kendisi teslim almayacaktır. Gelen Evrak Kayıt Defteri, Site Yönetimi Adına Gelen Her Türlü Evrağın Girişi için kullanılacak olup, Bu tür evrakların kabulü için Yönetim onayı alınması gerekmektedir.

 

4)       Kargo ve Posta dışındaki Kısmi eşya girişleri (Su veya gıda siparişleri dâhil) Ziyaretçi girişinde olduğu gibi Kat sakinini bilgilendirmek ve gelen kişi bilgisini kayıt altına almak suretiyle yapılacaktır. Her ne surette olursa olsun ortak alanlara kişisel eşya bırakılması yasaktır. Buna Güvenlik Görevlisinin de gerektiğinde uyararak müdahale etmesi gerekmektedir.

            

C.      ARAÇ GİRİŞLERİ

 

Sitemiz Otoparkına Ziyaretçi araçları kesinlikle giremez.

 

Kat Sakinlerinden her bir haneden tek araç otoparka girebilir. Ayrıca Lpg li Araçlar Otoparka giremez. Bu Konu Yönetim Planında da açıkça belirtilmektedir. Bunun Sağlanabilmesi için Araçların Bilgisayar Kontrollü Otoparka girişi için gerekli yatırım yapıldıktan sonra kontrol ve sorumluluk güvenlik görevlisine ait olacaktır. Gerekli Yatırım Yapılana kadar, “Mimozapark” Etiketi Olan araçlar otoparka giriş yapabileceklerdir. Etiket verilen araçların plaka listesi Güvenlik Bilgisayarına yüklenecektir.

Site İçerisine Araç girmesine izin verilmemektedir. Ancak Ziyaretçilerden veya Kat Sakinlerinden Yürüyemeyecek durumda hasta ve / veya çok yaşlı olması durumunda, güvenlik görevlisi tarafından Yönetime bilgi verilmek sureti ile araçların blok girişlerine doğru girişine izin verilebilir.

Gece saat 00:00 da güvenlik girişinde bulunan kepenk kapatılacaktır. 00:00 dan sonra araçlar güvenlik görevlisi tarafından kepenk ve bariyer açılarak içeriye girebileceklerdir. Güvenlik görevlisinin devriyede veya lavaboda olduğu anlarda, araç sahiplerinde bulunan kumandalar ile açılarak otoparka girebilecek, kumandası olmayan site sakinlerinin, güvenlik Görevlisini beklemesi gerekecektir.

 

D.     DİĞER HUSUSLAR

 

1)      Güvenlik Odasına, Güvenlik Görevlisi ve Güvenlik firmasının Denetçileri ile Site Yöneticisi dışında kimse giremez. ( Tamir ve tadilat durumlarında Site Yönetimi Bilgisi dâhilinde, ilgili teknisyenlerin girişi istisnadır.)

 

2)      Gündüz vardiyasında güvenlik görevlisinin lavaboya gittiği durumlarda, güvenlik Odası kilitlenecek, Site görevlileri Site girişinde, güvenlik görevlileri gelene kadar bekleyecektir.

 

3)      Güvenlik görevlileri, site mensupları, Site Görevlileri ile arkadaşlık kuramaz. Site hakkında, güvenlik durumları, kat sakinleri, çalışma koşulları vb. gibi konularda yorumda bulunamaz. Gördüğü aksaklıkları, iyileşmesi gereken hususları, önerilerini ve şikâyetlerini Site Yönetim Kurulu Başkanına iletir.

 

4)      Kat sakinlerinin özel bilgilerini, giriş çıkış saatlerini, Kimlerin kimler ile birlikte nereye gittiğini, bu tür özel bilgileri yönetim Kurulu Başkanı Dâhil kimse ile paylaşmaz. Bunun Tespiti halinde Güvenlik Görevlisi hakkında yasal işlem başlatılır.

 

5)      Güvenlik Kamerası görüntüleri Sitede ikamet eden herkesi ilgilendirdiği için, Yönetim Kurulu Başkanının bilgisi dâhilinde herhangi bir olay olduğunda Kolluk Kuvvetlerine ve Yönetime verilebilir.

 

6)      Kat sakinlerine ait eşyalar Güvenlik görevlilerince emanet alınamaz. Alınması halinde Sorumluluğu güvenlik görevlisinde ve Emaneti veren / aracı olan / alan kişiye ait olmak üzere, yönetim Kurulu bu olay ile ilgili sorumlu tutulamaz.

 

7)      Site görevlileri, mesai saatlerinde, herhangi bir sebeple siteyi terk ederken ( tali giriş çıkış kapılarından giriş çıkış yapmayacaklardır. Yapılması halinde Güvenlik görevlisi tarafından tutanak tutulacaktır.) Güvenlik görevlisine, nereye gittiği ve ne zaman döneceğinin bilgisini verecektir. Ayrıca Güvenlik görevlisi tarafından, görev yeri defterine Site görevlilerinin Giriş – Çıkış tarih ve saatleri kayıt edilecektir. ( Çöp atılması ve Sabah servisi amaçlı markete gidilmesi bu kapsamın dışındadır.)

 

8)      Güvenlik görevlileri, mesaisi bittiğinde site içerisinde vakit geçiremezler.

 

9)      Site içerisine ilan ve reklam amaçlı girişler yasaktır. Güvenlik görevlisi Gelen Satıcılara, herhangi bir ilan ve reklam argümanı bırakmamaları konusunda uyarıda bulunacaklardır.

 

10)   Güvenlik görevlileri, siteyi ilgilendiren her türlü arıza ve kaçaklar ile ilgili, saat mefhumu gözetmeksizin Site görevlilerini haberdar edecektir.

 

11)   Site Duvarına ve Çitlerine Reklam amaçlı pankart asılamaz. (Güvenlik Firması da dahil) Bu tür bir girişimde bulunulması halinde güvenlik firması tarafından engellenecektir.

 

12)   Sitede yapılacak her türlü tamir ve tadilat işleri için gelen kişi veya firmalar (müteahhit firma elemanları dahil) için site yönetiminden onay alınmadan tamir veya tadilatına izin verilmeyecektir.

 

13)   Güvenlik görevlileri, herhangi bir ihbar / bildirim olmadan kendi tespit ettikleri aksaklıkları görev yeri defterine yazarak yönetime bildireceklerdir.

 

14)   İş bu Güvenlik Talimatının Bir Nüshası, Güvenlik odasında, masa üzerinde, daima hazır bulundurulacaktır.

Acil Durum Rehberi

Acil Servis

112

Polis

155

Alo Yangın

177

İtfaiye

110

Elektrik Arıza

186

Su Arıza

185

Doğalgaz

187

Zehir Danışma

114

Alo Trafik

154

Akut İzmir Ekip Lideri

0 549 747 21 13

 

0 533 301 34 65

 

Tebliğ Eden:                                                                                                                    Tebellüğ eden:

Mimozapark Site Yönetimi adına,